Wyceń stronę
dkstrony Strona główna  /  Jak działamy?

WIELOETAPOWY PROCES
TWORZENIA STRONY WWW.

Nie mamy tu na celu opisywanie dokładnie techniki tworzenia strony od tego są liczne kursy online dostępne dla każdego w sieci, tym bardziej że w branży tej błyskawicznie zmieniają się standardy oraz pojawiają nowe rozwiązania, technologie. Opiszemy projektowanie w „pigułce” (jak to w skrócie wygląda) od strony zewnętrznej.

1. Analiza potrzeb Klienta:

określenie grupy docelowej
branża lub tematyka strony
analiza konkurencji

wybór domeny (czyli adres strony) pod jaką przyszła strona będzie widoczny w sieci. W Polsce najpopularniejsze domeny posiadają końcówkę .pl oraz com.pl nic nie szkodzi na przeszkodzie by wybrać domenę z inną końcówką np. .com, .org, .info czy .eu. Należy jednak sprawdzić czy dana domena nie została już prze kogoś wcześniej zarejestrowana (tym zajmiemy się już my).

wybór hostingu (czyli miejsca gdzie znajdowała się będzie nasza przyszła strona). Nie polecamy hostingów darmowych gdyż opatrzone są licznymi ograniczeniami, najpopularniejsze to niechciane pojawiające się reklamy na naszej stronie. (doborem możemy zająć się my).

2. Analiza potrzeb Klienta:

Przy realizacji projektów korzystamy przeważnie z kombinacji poniżej zamieszczonych technologii:

HTML / XHTML – język stosowany do pisania stron www
CSS – język służący do opisu wyglądu strony internetowej
JavaScript – skryptowy język programowania służący głównie do wprowadzania interaktywności z użytkownikiem
AJAX – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny umożliwiający bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem
PHP – skryptowy język programowania służący do tworzenia dynamicznych stron internetowych
SQL – strukturalny język zapytań używany do tworzenia oraz modyfikowania baz danych jak również do pobierania i umieszczania danych w bazach danych
MySQL – wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych
XML – uniwersalny język przeznaczony do reprezentowania różnych danych w u strukturalizowany sposób

3. Przygotowanie – budowa struktury strony:


lista stron która ma znajdować się na stronie
mechanizmy potrzebne do zakładek (np. formularz, galeria itp.)
Ilość zakładek strony
zgromadzenie materiałów t. j. logotyp, zdjęcia i materiały tekstowe

4. Projekt graficzny:


na tym etapie dużym ułatwieniem dla nas jest zaznajomienie się z gustem klienta. Dlatego warto zebrać listę stron, które podobają się klientowi i mogą służyć jako pomoc dla nas przy tworzeniu projektu. Nie chodzi tu o kopiowanie grafiki lecz o wprowadzenie w schemat estetyczny jaki odpowiada klientowi.
możliwość zakodowania grafiki wykonanej przez klienta (wymagany w tym przypadku plik psd – Photoshop z wykonaną grafiką do pocięcia) w tym przypadku cena zostanie odpowiednio obniżona

5. Wybór rodzaju strony:


strona w wersji statycznej bez CMS
strona w systemie CMS (zarządzanie treścią)
strona w technologii AMP


PROCES ZAMÓWIENIA STRONY

Informacje dla klienta:

Podczas zamówiania prosimy o jak najdokładniejszy opis zlecenia czyli powyższych informacji
W przypadku usługi nie wymienionej w pakietach (bądź każdej innej z dostępnych) prosimy o kontakt z formularza wyceny w celu określenia ceny oraz czasu realizacji
Wstępny projekt graficzny do akceptacji okazujemy do 4 dni
Nanosimy ewentualne poprawki
Pobranie zaliczki w uzgodnionej kwocie (ze względu bezpieczeństwa dalszej współpracy). Zwykle nie mniej niż 30% ustalonej kwoty całkowitej
Zamieniamy projekt graficzny na język HTML zrozumiały dla przeglądarek
Wdrożenie strony w system CMS oraz uruchomienie skryptów (wszelkich mechanizmów strony)
Możliwość podglądu tworzonej strony pod wskazanym przez nas adresem www
Nakładamy poprawki zgłoszone przez Państwa dotyczące funkcjonowania zakodowanej strony
Testy oraz walidacja kodu strony
Po ostatecznej akceptacji przez Państwa ukończonej strony oczekujemy na przelew po czym umieszczamy stronę na Państwa serwerze www oraz przekazujemy instrukcję i wszelkie hasła na maila
W przypadku wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt

Na wykonane strony udzielamy 12 miesięcznej gwarancji w raz z 3 miesięczną opieką nad stroną w cenie!